نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

2 عضو گروه حقوق خصوصی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.22091/csiw.2020.5231.1743

چکیده

چکیده
انعقاد قرارداد پرواز با نماد مشترک (کدشیرینگ) با سایر شرکت های هواپیمایی بین المللی و داخلی، ابتدا به عنوان شیوه ای برای تبلیغات پا به عرضه ظهور گذاشت و در حال حاضر به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای به دست آوردن سهم بازاری و به دنبال آن ایجاد یک وضعیت مسلط در بازار خدمات حمل هوایی به کار می رود. یکی از مسائل حقوقی این توافقات، شبهه ضد رقابتی بودن آنهاست. نتایج این پژوهش که مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی موردنظر به روش توصیفی و تحلیلی است، نشان می دهد که برحسب نوع توافق و ویژگی های خاص آن ، قلمرو فعالیت و سهم طرفین از بازار ، هر دو جنبه رقابتی و ضد رقابتی این قراردادها محتمل است و اگرچه، حقوق رقابت در نظام های مختلف حقوقی موضع شفاف و روشنی را در خصوص این نوع توافقات اتخاذ نکرده است، از منظر حقوقی، چنین توافقاتی باید برحسب مورد بررسی گردد و از ارائه یک حکم کلی برای تمامی مصادیق آن، باید پرهیز نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Codeshare Agreements from the Prospective of Competition Law (Comparative study in Iranian law, US law and EU law)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abdipour Fard 1
  • mohammad salehi mazanarani 2
  • kholoood deriss 3

1 Professor of private Law . Faculty of Law. University of Qom, Qom, Iran

2 Associate Prof.,Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Qom University, Iran

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

چکیده [English]

With the development of international air transportation, the cooperation of airline companies, irrespective of their nationality, became essential. One kind of this cooperation is the conclusion of codeshare agreement between international and domestic airlines. At first, this agreement introduced as a way to advertising, but currently used as a strategic approach to gain market share and consequently creating a dominant position for the airline. that way doubts were raised about its anti-competitive nature. In examining the main issue of this study, is the codeshare agreements reduce or eliminate competition or its existence is useful for competition and increase it? The results of the research indicate that both aspects-competitive and anticompetitive- there are in these contracts and such agreements should be investigated case by case and a general rule cannot be prescribed for all these contracts. However, the competition law in various legal systems does not have a clear position on these types of agreements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • code sharing
  • designated code
  • dominant position
  • competition law
CAPTCHA Image