نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استاد تمام، گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران- عضو وابسته دانشکده حقوق، پردیس

10.22091/csiw.2021.6310.1966

چکیده

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید‌آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می‌سازد. آثار بیان‌گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت‌گری واقعیات، عکس‌ها و نقشه‌های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می‌دهند؛ یعنی داده‌ها و اطلاعات درباره‌ی جهان که کشف می‌شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی‌نامه‌ها و تاریخچه‌ها، با عدم قطعیت چشم‌گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو‌به‌رو هستند. پژوهش حاضر با به‌کار‌گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان‌کننده‌ی واقعیت و مطالعه‌ی تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن‌ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می‌گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست‌خورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legal Status of Factual Works in Iranian and U.S Law

نویسندگان [English]

  • Zeinab Shabani 1
  • Mahmoud Hekmatnia 2

1 MA. in Intellectual Property Law, Private Law Department, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.

2 Professor, Law and Islamic Jurisprudence Department, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Tehran, Iran- Associate member of Faculty of law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

The use of the words "Author", "Creator" and "Creation" under the definition of "Work" in Article 1 of the Law on Protection of the Rights of Authors, Writers and Artists (1348) indicates that the existence of the element of creation in works is required in order to protect them. This issue poses a serious challenge to the protection of factual works. Factual works are works that include compilation and narration of facts, photographs, and geographical maps that describe facts or aspects of the world in which we live ; That is, data and informations about the world that are discovered and are not the result of the act of creation. Due to their extensive composition of factual material of the public domain, as well as the requirements for accurate narration of facts in some instances, such as biographies and histories, these works face significant uncertainty in distinguishing between "Fact" and "Factual Expression". The present study by using a descriptive-analytical method in examining the legal status of factual works and comparative study of achieving originality in different types of these works in American law, due to their different nature, seeks to express the status of this issue in Iranian law and concludes that Iranian law has failed to recognize the distinctive nature of these works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fact
  • Factual Works
  • Literary and Artistic Property Law
  • originality
CAPTCHA Image