1. ماهیت قاعده تقابل‌تعهدات در حقوق کامن‌لا و کارکرد آن در فقه و حقوق ایران

مجید سربازیان؛ سروش رستم زاد اصلی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4521.1598

چکیده
  یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا ...  بیشتر

2. بازپژوهی مقابله با نقض فرضی قرارداد بر مبنای راهکار الزام به اجرای عین تعهّد در نظام حقوق عرفی (انگلیس و آمریکا) و حقوق اسلام

ابراهیم تقی زاده؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ مجید سربازیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 61-86

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2859.1319

چکیده
  پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع می­تواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهره­مندی از راهکار الزام به اجرای عین ...  بیشتر

3. مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس

مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.1021

چکیده
  مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می­تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کامل­ترین حقی است که انسان می­تواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین ­کننده‌ی زمان ایجاد آثار مربوط ...  بیشتر

4. تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

مجید سربازیان؛ سیده فاطمه زبرجد

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، ، صفحه 43-70

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.557

چکیده
  تهاتر از نهادهای مؤثر در جلوگیری از اطاله فرایند پرداخت­های متقابل است. وقتی دو شخص، مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون هستند، می‌توانند آن‌ها را در مقابل هم تهاتر کنند. برای وقوع تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل، مدیون بودن طرفین در مقابل یکدیگر، یک نوع بودن، قابل اجرا بودن، قطعیت و رسیدن موعد تعهد، لازم است. انواع تهاتر ...  بیشتر