نویسنده = مجید سربازیان
تعداد مقالات: 3
3. تهاتر در فقه امامیه، حقوق ایران و تجارت بین ­الملل

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 43-70

10.22091/csiw.2015.557

مجید سربازیان؛ سیده فاطمه زبرجد