1. جایگاه ستون فقرات نظام حقوقیِ رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران: تحلیل فقهی حقوقی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1466.1110

چکیده
  در نظام حقوقی رومی ژرمنی در یک تقسیم بندی کلی، و بر مبنای تفکیک حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالی به دو قسم عینی و شخصی تقسیم بندی می­شوند که نظر به اهمیت ساختاری این تقسیم بندی، از آن به عنوان ستون فقرات این نظام حقوقی یاد می­شود. اما در حال حاضر با غلبه رویکرد مادی و تغییر مفهوم مال، این تقسیم بندی مورد انتقادات شدیدی واقع شده و برخی ...  بیشتر

2. نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و مقایسه‌ی آن با حقوق غرب

نصراله جعفری خسرو آبادی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.862

چکیده
  دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب ...  بیشتر