1. آزادی دینی در فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی: با نگاهی به آموزه‌های اسلامی

مصطفی فضائلی؛ احسان شکیب نژاد؛ موسی کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3788.1478

چکیده
  همپای توسعه‌ی روزافزون فضای مجازی، حوزه‌ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی‌شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه می‌تواند با زمینه‌سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری‌های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت جهانی ‌گردد. لازمه‌ی جهانی‌شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به‌عنوان یکی ...  بیشتر