1. قلمرو تعهدات و مسئولیّت مدنی موکل و وکیل ناشی از فعل شخصی و فعل غیر در مقابل یکدیگر و اشخاص ثالث در فقه و حقوق فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1524.1119

چکیده
  در فقه، به ید امانی و ضمان ناشی از تعدی و تفریط و تعهد وکیل در رعایت امانت و مصلحت موکل و وضعیت قراردادهای خارج از حدود اختیارات وکیل، پرداخته شده است. اما درباره دیگر تعهدات طرفین و مسئولیت قراردادی ناشی از نقض تعهدات و یا تاخیر در انجام تعهدات مطالب چندانی نیست. در حالی که در قرارداد وکالت، گاه ثالثی حضور داشته و علی­رغم اصل نسبی ...  بیشتر

2. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حیوان در حقوق اسلام و غرب

علیرضا یزدانیان؛ عباس نیازی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 167-192

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.2250.1232

چکیده
  مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح‌شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در ...  بیشتر