1. ایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه

محمود کاظمی؛ ابوالفضل شاهین

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 151-180

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.3064.1353

چکیده
  متعهد می­تواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء می­شود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» می‌باشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه ...  بیشتر

2. ضرورت فقهی طرح منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای : ممنوعیت سلاح هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

سعید داودی لیمونی؛ علیرضا داودی لیمونی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.815

چکیده
  موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جهان معاصر تلقی می‌شود. برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول اسلامی به عنوان منبع تعیین و جهت‌دهی به رفتار دولت‌های اسلامی در ارتباط با این‌گونه از تسلیحات محل اختلاف است . ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، خصوصاً سلاح هسته‌ای، ...  بیشتر