اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیارگروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم

shshobeiriyahoo.com

سردبیر

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم

adelsariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

bariklou@ut.ac.ir
bariklouut.ac.ir


زندگی نامه

علیرضا باریکلو / نام پدر : محمد ابراهیم /  ت ت /1342 : محل تولد : اراک  / ش ش:  4078
تحصیلات حوزوی :
سال ورود به حوزه :  متفرقه   /59 سال شروع به درس خارج: 72
اساتید اصلی حوزه:
1. استاد نکونام /  فقه /  مکاسب/  68 تا71
2. استاد خسرو شاهی  / اصول  / کفایه/  68 تا71
3. آیت الله وحید خراسانی  / خارج فقه/  81 تا 72
4. آیت الله فاضل  / اصول/  74 تا 72
طرح‌های جدیدی که ارائه کرده‌اید:
1. تغییر جنسیت  / روشن شدن موضوع و حکم   / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
2. قلمرو مفهومی احوال شخصیه  / تبیین قلمرو مفهومی موضوع  / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
سفر به کشورهای خارجی:
1. عربستان  / زیارتی/  چهار نوبت،4 ماه
2. عراق  /  زیارتی / دو نوبت،15 روز
3. سوریه  / زیارتی / یک هفته
4. ترکیه / زیارتی / یک هفته
راهنمایی، مشاوره، داوری، نظارت، تدریس و ... :
1. دنشگاه آزاد اسلامی  / تدریس / دو ترم  76 تا 75
2. تخصصی قضاء  / تدریس / چهار ترم  84  تا81
3. پردیس قم  / تدریس 84 / تا 75
کتب:
1. مسئولیت مدنی / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / درحال مذاکرات برای چاپ / یک جلد
2. حمایت‌های حقوقی از اشخاص / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / یکی از دانشگاه‌ها در حال بررسی / یک جلد
مقالات:
1. قرارداد عدم تجارت / حقوق / تالیف / فارسی / نشر : مفید
2. جبران خسارت بدنی / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش61  /سال 1382
3. شرط ضمان امین / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش67   / سال84
4. آثارحقوقی تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / مدرس ، ش3   / سال 83
5. آورده غیر نقدی در شرکت تجاری / حقوق / تالیف/  فارسی / مجله مجتمع آموزشی عالی ، ش5  / سال 1379
6. ضمان معلق / حقوق / تالیف / فارسی / مجله مجتمع آموزش عالی، ش10  /سال 1380
7. قرارداد عدم ازدواج / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش2  / سال 1381
8. اقرار تاجر ورشکسته / حقوق / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش3  / سال 1382
9. ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش4  / سال 1382
10. از وضعیت اضطرار طرف قرارداد / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش4  / سال 1382
11. وضعیت تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش5  / سال 1382
12. معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش6   / سال 1383
13. قلمرو احوال شخصیه / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش8  / سال/ 1384  آماده چاپ

میر قاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mirghasem.jafarzadehgmail.com


دکتر میرقاسم جعفرزاده

[دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شفیلد انگلستان]

دکتر میرقاسم جعفرزاده در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ لیسانس رشته حقوق از دانشگاه تهران گردیدند و متعاقب آن در سال ۱۳۷۰ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت نمود. بنا به علاقه وافر به رشته حقوق تجارت بین الملل و فقدان این رشته دانشگاهی در ایران به انگلستان مهاجرت نموده و در سال ۱۳۷۲ مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و متعاقب آن در سال ۱۳۷۷ مدرک دکترای حقوق تجارت بین الملل را از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمود و پس از بازگشت به ایران به عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در آمد. دکتر جعفرزاده در سال ۱۳۷۷ واحد درسى حقوق مالکیت فکری را برای اولین بار در کشور و در دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه داده و در نهایت موفق گردیدند با کمک همکاران، این رشته مستقل دانشگاهی را در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی بنیان نهند. ایشان مدیریت امور حقوقی و قراردادی شرکت های دولتی و خصوصی و بین المللی زیادی را (نظیر ایران خودرو در پرونده پژو و تندر ۹۰ ، وزارت دفاع ، نفت و شرکت های بین المللی حوزه انرژی و ...) عهده دار بوده اند و در حال حاضر مدیریت دپارتمان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت را در موسسه حقوقی پایاداد بر عهده دارند.

محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

mh.hekmatniayahoo.com

احمد دیلمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

ahmad.deylamigmail.com

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم.

adelsariyahoo.com

سید حسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم

shshobeiriyahoo.com

ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com

مصطفی فضائلی

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

fazaeli2007gmail.com


مصطفى فضائلی محل تولد : گلپایگان شهرت تابعیت : ایران تاریخ تولد : 1339/1/1 زندگینامه علمی در شهرستان گلپایگان دوران مدرسه را گذراندم و در رشته علوم تجربی در سال 1359 با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شدم، این سالها با تعطیلی دانشگاهها مصادف بود پائیز همان سال به خدمت سربازی رفتم در سال 1361 با پایان خدمت حضور داوطبانه خود را در جبهه‌های نبرد علیه تجاوز رژیم بعث عراق به میهن عزیز اسلامی ادامه دادم، سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح را در مدرسه امام خمینی و رضویه گذراندم، همان سال در آزمون ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 2 پذیرفته شدم. و در سال 1372 با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. در آزمون اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکتری در مجموعه حقوق رتبه اول را کسب کردم، اما به دلایلی موفق به اعزام نشدم. دروس سطح حوزه را درسال1370 به پایان رساندم و ازآن سال در درس خارج فقه آیت الله وحید خراسانی شرکت می‌کردم. این دوره تا 1377 ادامه داشت درکنار آن از سال 1371 با مرکز مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی) و ساختار منطقی اندیشه سیاسی ترجمه چند کتاب از جمله: تحولات حقوقی جهان اسلام، تاریخ شیعه در هند، و ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام بوده که به چاپ رسیده است. در سال 1377 در آزمون پذیرش دانشجویی دکتری در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و در سال 1384 با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. در سال 1381 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری شناخته شده و از دست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لوح تقدیر و جایزه دریافت کردم. از آغاز سال تحصیلی 76- 1375 به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم در آمدم. مقالاتی چند نیز ترجمه و تالیف کرده‌ام که در مجلات مختلف حقوقی مانند حکومت اسلامى، نقد و نظر، پژوهشهای علوم اسلامى، مجله حقوقی (دفتر حقوق اسلامی) به چاپ رسیده است. همچنین در همایش حقوق زن و دانشگاه مازندران (1382 اسفند) مقاله و سخنرانی ارائه کردم که تقدیر نامه و جایزه دریافت نمودم، در همایش بررسی فقهی حقوقی شهادت طلبی (1382 تابستان) سخنرانی داشته‌ام که از شبکه چهار سیما طی دو قسمت پخش شده است. تا کنون دو سفر علمى خارج از کشور(هلند و آلمان در سالهای 2001 و 2004 داشته‌ام) که هر کدام حدود دو ماه بوده است. در حال حاضر کتاب داد رسی عادلانه از اینجانب در دست انتشار است. طرحهایی در زمینه داد رسی عادلانه در اسلام و حقوق بین الملل، و «اصل حکومت قانون در دولت اسلامی» در دست مطالعه دارم.

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

gh-hamed@cc.sbu.ac.ir
gh-hamedcc.sbu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir


سوابق:

سید باقر میر عباسی

حقوق بین الملل استاد تمام گروه حقوق بین الملل دانشگاه تهران

rosi_mirabbasiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نبیل مهدی الذبحاوی

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه کوفه عراق

althabhawigmail.com