اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1424
تعداد پذیرش 270
تعداد عدم پذیرش 917

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 304
تعداد مشاهده مقاله 475309
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 279 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 186 روز
درصد پذیرش 19 %