آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1281
تعداد پذیرش 235
تعداد عدم پذیرش 837

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 375108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 151711
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 150 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 18 %