اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1389
تعداد پذیرش 266
تعداد عدم پذیرش 901

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 300
تعداد مشاهده مقاله 450749
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 174435
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 278 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 184 روز
درصد پذیرش 19 %