اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1547
تعداد پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش 977

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 349
تعداد مشاهده مقاله 638018
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 246551
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 280 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 178 روز
درصد پذیرش 20 %