آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1330
تعداد پذیرش 240
تعداد عدم پذیرش 868

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 287
تعداد مشاهده مقاله 404227
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 161310
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 206 روز
درصد پذیرش 18 %