اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1480
تعداد پذیرش 283
تعداد عدم پذیرش 934

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 528774
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 208118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 150 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 19 %