اهداف و چشم انداز

هدف و دامنه موضوعی مجله

مجله «پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب» فصلنامه علمی–پژوهشی در حوزه‌های اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق، حقوق، حقوق اسلامی، حقوق بین‌الملل اسلامی، ح‍ق‍وق‌ بشر اس‍لام‍ی، حقوق جزای اسلامی، دادرس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌، فقه، و فقه اسلامی، مطالعات تطبیقی حقوق اسلام و غرب، و حقوق ایران و غرب است. رویکرد و هدف دانشکده حقوق دانشگاه قم از انتشار مجله، بررسی عمیق موضوعات نوپیدا در حقوق غرب و تطبیق آن با مبانی و احکام شرع به ویژه فقه امامیه با بهره‌گیری از کارشناسان سطوح عالی دانشگاهی و حوزوی به منظور هماهنگ‌سازی و بومی‌سازی نهادهای حقوقی وارداتی غرب بر اساس مبانی دینی است. بی‌تردید استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه علمیه قم -به ویژه با عنایت به وابستگی تشکیلاتی دانشگاه قم به حوزه علمیه و امکان به کارگیری عملی این ظرفیت‌ها- سبب غنای هرچه بیشتر پژوهش‌های حقوقی فقهی خواهد شد. 


حوزه‌های موضوعی مجله:

 • اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌.
 • حقوق.
 • حقوق اسلامی.
 • حقوق بین‌الملل اسلامی.
 • حقوق بشر اسلامی.
 • حقوق جزای اسلامی.
 • دادرس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌.
 • فقه.
 • فقه اسلامی.
 • مطالعات تطبیقی حقوق اسلام و غرب،
 • حقوق ایران و غرب.