اهداف و چشم انداز

رویکرد و هدف مجله:

رویکرد و هدف دانشکده حقوق از انتشار مجله بررسی عمیق موضوعات نوظهور در حقوق غرب و تطبیق آن با مبانی و احکام شرع به ویژه فقه امامیه با بهره‌گیری از کارشناسان سطوح عالی دانشگاهی و حوزوی به منظور هماهنگ‌سازی و بومی سازی نهادهای حقوقی وارداتی غرب بر اساس مبانی دینی است. بی تردید استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه علمیه قم - به ویژه با عنایت به وابستگی تشکیلاتی این دانشگاه به حوزه علمیه و امکان بکارگیری عملی این ظرفیت‌ها - سبب غنای هرچه بیشتر پژوهش های حقوقی فقهی خواهد شد.