• چگونه می توانم مقاله ی خود را برای فصلنامه ارسال کنم؟
  • نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده ام، چگونه می توانم آن را بازیابی کنم؟
  • مقاله برای چند داور ارسال می شود؟
  • آیا دانشجو می‌تواند به تنهایی مقاله برای چاپ ارسال کند؟