فهرست مقالات شماره 20 (دوره 6، شماره 2، تابستان 1398 )

شناسنامه علمی شماره

10.22091/csiw.2019.1427

چکیده

1- دستیار قضایی در فرانسه؛  نهادی برای تربیت قاضی و افزایش کیفیت و سرعت رسیدگی در ایران/1  / سیدناصر سلطانی
2- رویکرد  سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن /  /25محیا صفاری­نیا
3- توازن اصل آزادی تحصیل دلیل با قاعده استثنایی (بی اعتباری ادله تحصیلی به روش غیر قانونی) از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق غرب (با تاکید بر آمریکا  و  آلمان) / 55/مرتضی فتحی/رضا رضایی
4- قاعده­ی نفی سبیل و الحاق ایران به کنوانسیون بین­المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم/   87 /سیامک کرم زاده،زهرا فیض
5- مطالعه­ی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری/ 119/مجید کرمی،علی مزیدی،هیبت­اله نژندی­منش
6- بررسی تطبیقی مطالبه‌ی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس / 155/رضاحسین گندم­کار
7- موازنه­ی آیات جهاد در قرآن با توسل به زور در حقوق بین­الملل /183/سیدمحمدحسن موسوی­خراسانی،جواد ایروانی
  

عنوان مقاله [English]

Contents

چکیده [English]


1-Law Clerks/Assistant de justice in France:An Institution for Training Judge and Increasing the Quality and Speed of the Procedure in Iran /1 /Seyyed Naser Soltani 
2- The Approach of the Organization of Islamic Cooperation toward Women's Rights/25 / Mahya Saffarinia 
3- The Balance of the Principle of Freedom of Obtaining Evidence with the Exclusionary Rule of Invalidity of Obtained Evidence through Illegal Means from the Point of View of Islamic Jurisprudence, Iranian law and Law of the West(With Emphasis on USA and Germany)/55 / Morteza Fathi - Reza Rezaee 
4- Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and the Accession of Iran to the International Convention on the Suppression of Financing Terrorism/87 /Siamak Karamzadeh -Zahra Feiz 
5- A Comparative Study on Damage Remedy resulting from Injury in Iranian Criminal Law and International Criminal Law /119 /Majid Karami -Ali Mazidi -Heibatollah Najandimanesh 
6- A Comparative Study on Notice to Perform in Law of Iran (Islam), French Law and English Law/155 / Reza Hossein Gandomkar 
7- Balance of the Ayahs (Verses) of Jihad in Qur'an with Resort to Force in International Law/183 /Seyed Mohammad Hassan Mousavi Khorasani -Javad Iravani 

CAPTCHA Image