قرارداد توزیع انتخابی، مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.

10.22091/csiw.2021.7202.2131

چکیده

هم گام با تحولات روزافزون اقتصادی و در راستای آن گسترش شرکت ها در عصر فرا رقابتی حاضر، شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی، بیش از پیش به بازاریابی روی آورده­اند. قراردادهایی که کارکرد بازاریابی دارند به انواع مختلفی قابل تقسیم هستند؛ یکی از متداول ­ترین نوع از این قراردادها، قرارداد توزیع انتخابی است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا قرارداد مذکور، توافقی الزام ­آور است که به موجب آن، عرضه ­کننده متعهد می­ شود محصولات (کالا و خدمات) را برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع­ کنندگانی که براساس معیارهای انتخابی صلاحیت دارند) تأمین کند و در مقابل، توزیع ­کننده متعهد می­ شود محصولات را بین توزیع­ کنندگان مجاز یا مصرف ­کنندگان نهایی باز­فروشی کند. با انعقاد قراردادهای توزیع انتخابی بین عرضه ­کننده و توزیع­ کنندگان، یک شبکه توزیع ایجاد می­ شود که به این شبکه، سیستم توزیع انتخابی گفته می­ شود. معیارهای انتخابی به انواع مختلفی تقسیم می ­شوند: 1) معیار کمی یا کیفی 2) معیار عینی یا شخصی 3) صلاحیت تجاری یا فنی. هدف از انتخاب سیستم توزیع انتخابی، برندسازی، حفظ ارزش برند و حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع است به طوری ­که مشتری با خرید محصول، یک تجربه با کیفیت از خرید به دست بیاورد. در نظام حقوقی ایران با وجود کاربرد بسیار زیاد قرارداد مذکور، مفهوم و ماهیت حقوقی آن ناشناخته باقی مانده است و در قالب هیچ یک از عقود معین نمی ­توان آن را تحلیل کرد اما براساس اصل آزادی قراردادها در ماده (10) قانون مدنی، مورد پذیرش قرار می ­گیرد.

تازه های تحقیق

1  )توزیع انتخابی یکی از شیوه­های مناسب برای توزیع است و هدف از آن عبارت است از: برند سازی و حفاظت از تصور مشتریان در خصوص برند ؛ حفظ استانداردها و کیفیت در مرحله توزیع(توزیع با کیفیت)

2 ) معیارهایی که توزیع­کنندگان بر اساس آن انتخاب می­شوند به سه دسته تقسیم می­شوند : کیفی- کمی ؛ عینی-شخصی و فنی- تجاری .

3) سیستم توزیع انتخابی را نمی­توان در مورد هر محصولی مورد استفاده قرار داد . زیرا  ، در صورتی که ماهیت محصول مورد نظر با سیستم مذکور متناسب نباشد، استفاده از سیستم مذکور منجر به ناکارایی توزیعی خواهد شد و رفاه اقتصادی را به نشانه می­رود.

4 ) معمولا سیستم توزیع انتخابی برای توزیع محصولات نهایی از قبیل کالاهای لوکس، محصولات پیچیده، فنی و تخصصی که نیاز به توصیه کارشناسی و خدمت رسانی پیش از فروش و پس از فروش دارد مثل وسایل الکترونیکی، اتومبیل، تجهیزات پیشرفته صنعتی و ...، کالاهای مارک دار مثل لوازم آرایشی، بهداشتی، جواهرات و ... ، کالاهایی که لازم است در مدت معین، مقدار معینی از آن، توزیع شود مثل روزنامه و ماهی تازه، مورد استفاده قرار می­گیرد.

5) برخلاف حقوق اتحادیه اروپا،  در حقوق ایران  قانونگذار در باره ماهیت  قرارداد توزیع انتخابی ساکت است   ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و نیز ماده (10) قانون مدنی   قرارداد مزبور  به عنوان عقدی غیر معین قابل تحلیل می باشد. اوصاف این قرارداد عبارت است از: تجاری ، عمودی، لازم، عهدی، معوض، مغابنه­ای و مستمر بودن .

6 ) تعهدات طرفین قرارداد  عبارتند از : تعهد عرضه کننده مبنی بر تأمین محصولات مورد توافق، صرفا برای توزیع کنندگان مجاز(توزیع کنندگانی که دارای معیارهای انتخابی موردنظر هستند) ؛ تعهد توزیع کننده مبنی بر توزیع محصولات مورد توافق، صرفا بین توزیع کنندگان مجاز یا مصرف کنندگان نهایی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selective Distribution Agreement Studying the Law of the European Union and Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bagher Parsapour 1
 • sajjad kalantarzadeh sadabad 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modarres University .
2 MA Student in Private Law, Faculty of Law, Tarbiat Modarres University.
چکیده [English]

In line with the increasing economic developments and, as a consequence, the expansion of companies in the current post-competitive era, companies have turned to marketing more than ever to gain a competitive advantage. Contracts that have a marketing function can be divided into different types; One of the most common types of contracts is the selective distribution contract. In the EU legal system, the contract is a binding agreement whereby the supplier undertakes to supply products (goods and services) to authorized distributors (distributors who are qualified according to selected criteria) and in return for distribution, the buyer undertakes to resell the products among authorized distributors or final consumers. By concluding selective distribution contracts between the supplier and the distributors, a distribution network is created. This network is called the selective distribution system. Selection criteria are divided into different types: 1) quantitative or qualitative criteria; 2) objective or personal criteria; and 3) commercial or technical competence. The purpose of choosing a selective distribution system is branding, maintaining brand value and maintaining standards and quality in the distribution phase so that the customer gains a quality shopping experience by purchasing the product. In the Iranian legal system, despite the widespread use of the contract, its legal meaning and nature remain unknown and cannot be analyzed in the form of any specific contract, but according to the principle of freedom of contract in Article 10 of the Civil Code, it is accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Selective Distribution Agreement
 • Supplier
 • Distributor
 • EU Law
 • Iranian Law
 1. شهیدی، مهدی، 1391ش، تشکیل قراردادها وتعهدات، تهران، مجد،چ5.
 2. شیروی، عبدالحسین، 1396ش، حقوق قراردادها، تهران، سمت،چ1.
 3. صفایی، سید حسین، 1394ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، تهران، نشر میزان،چ22،ج2.
 4. غفاری فارسانی، بهنام، 1398ش، حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران، میزان، چ2.
 5. کاتلر، فلیپ ، آرمسترانگ، گری، 1389ش، اصول بازاریابی، ترجمه مهدی زارع، تهران، مدیرفردا، ج1.
 6. کاتوزیان، امیر ناصر، 1399ش، قواعد عمومی قراردادها ، تهران، گنج دانش،چ4،ج1.
 7. Aronsson, M. (2010). Selective Distribution and Online Sales-the transformation of European Competition Law into the electronic society, Master of Law Thesis, Filip Bladini, Department of Law, University of Gothenburg.
 8. Baker Mckenzie, (2018). “International Agency & Distribution Handbook”.
 9. Bishop, B. (2009). European Union Law for International Business, New York ,Cambridge University press.‏
 10. Buettner, T., Coscelli, A., Vergé, T., &Winter, R. A., (2009). An economic analysis of the use of selective distribution by luxury goods suppliers. European Competition Journal, 5(1), 201-226.‏
 11. C-26/76 Metro v. Commission [1977] ECR 1875.
 12. Caillet, S. C. (1989). Exclusive Dealing Agreements Under EEC Competition Law, University of Glasgow (United Kingdom).‏
 13. Commission notice concerning Commission Regulations (EEC) No 1983/83 and (EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution and exclusive purchasing agreement.
 14. Commission regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices.
 15. De Faveri, C. R. I. S. T. I. A. N. A., (2014). The Assessment of Selective Distribution Systems Post-Pierre Fabre. European Competition Journal, 3, 649, pp163-197.
 16. European Commission, Staff Working Document, Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry SWD(2017) 229 final.
 17. Europeană, C. (2002). Glossary of terms used in EU competition policy–antitrust and control of concentrations. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 59 p.‏
 18. Gerad Vanderwal, (1989). general background and European community aspects of agency, distribution and franchising.
 19. Guidelines on Vertical Restraints[2010] OJ C130/
 20. Hesselink, M. W., Rutgers, J. W., Díaz, O. B., Scotton, M., & Veldman, M., (2009). Commercial agency, franchise and distribution contracts, Sellier European Law Publisher.
 21. Jones, A., & Sufrin, B.,( 2004). EU competition law: text, cases, and materials, oxford university Press.
 22. Korah, V., & O'Sullivan, D. (2002). Distribution agreements under the EC competition rules, North America, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon.
 23. Landes, W. M., & Posner, R. A, (2003).The economic structure of intellectual property law, Harvard University Press.
 24. economic times, (n.d.) » definition of intensive distribution :«http:// www.m.economic times.com
 25. MacQueen, H., Waelde, C., & Laurie, G., (2010). Contemporary intellectual property: Law and policy, Oxford University Press.
 26. Temple Lang G.,(1984). ‘’Selective Distribution’’ Fordham International Law Journal, vol. 8, Issue
 27. The Treaty on the Functioning of the European Union(TFEU), Official Journal of the European Union, 2012.
 28. Tritton, G., Davis, R., Roughton, A., & Quintin, T. S.,(1996).  Intellectual property in Europe (Vol. 2). Sweet & Maxwell.

 

CAPTCHA Image