بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دامشگاه تهران

10.22091/csiw.2022.7904.2233

چکیده

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته‌های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده‌تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر‌رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری‌های شناختی افراد در تصمیم‌گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد، را مطرح کرد که علیرغم بهینه‌تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت‌گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the evolution of the principle of justice in contract law in the light of the evolution of economic literature; From the classical school to the behavioral school

نویسندگان [English]

  • fatemeh kharkesh 1
  • jalil ghanavati 2
1 University of Tehran (College of Farabi)
2 faculty member of prrivate law department ,pardis farabi Tehran university
چکیده [English]

Whereas contracts are the legal tools for the substantiation of economic transactions, in order to respond to the needs of economic actors in accordance with the evolution of economic approaches, they have changed. Developments in economic schools can be classified in one sense in the form of classical, neoclassical and behavioral schools. The main purpose of this study is to examine the developments of contractual justice from the perspective of economic developments in the context of these schools. The results of this research, which has been done by descriptive-analytical method, indicate that commutative and distributive justice are the foundations of contractual justice and complement each other. Commutative justice has always been the basic principle of contract law. but, its scope has expanded beyond the concept of fair pricing in the pre-classical era. Distributive justice, after the advent of neoclassical economics, became more prominent at the same time as the need for government intervention in the economy to address the side effects of a free economy. The school of behavioral economics, by questioning the hypothesis of rational choice and the neo-classical school of economics, raised the need to pay attention to the cognitive biases of individuals in decision-making, especially in the consumer market and in terms of standard terms.it has, Despite the optimization of the concept of justice in contracts, at the same time, created fears of excessive government protectionist interventions.fears of excessive government protectionist interventions in contracts. In general, commutative and distributive justice complement each other in establishing contractual justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classical economics
  • neoclassical economics
  • behavioral economics
  • commutative justice
  • distributive justice
CAPTCHA Image