مسئولیت حقوقی و کیفری ناظر بر پرداخت اجرت حضانت در فقه اسلامی، نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و عضو گروه فقه و حقوق قضائی جامعه المصطفی

2 گروه حقوق خصوصی - دانشگاه قم

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.7570.2187

چکیده

پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از حقوق کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می‌دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن،‌ دیدگاه‌های مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می‌توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Financial and criminal responsibility for custody in Iranian law and common law with emphasis on Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • sattar mohammadi razini 1
  • REZA HOSIN GANDOLKAR 2
  • mortaza fathi 3
1 123456
2 123
3 123
چکیده [English]

The compensation for custody and the guarantee of its implementation, including criminal and civil law in Islamic jurisprudence, the laws of Iran and the United States of America, is the issue discussed in the present research, which is addressed through an analytical and descriptive method, and the most important findings of the research indicate that the famous Imami jurists believe that paying the compensation for custody is considered to be primarily the responsibility of the father, and in case of the father's incapacity or death, it is the responsibility of the paternal ancestor. Regarding the mother who is the guardian of the child, there are different views in two cases before and after the divorce. This matter has different aspects before divorce, and it may be in the form of conditions during and after the marriage, or there may be an agreement on its termination. The payment of custody compensation after divorce depends on the fact that if custody is regarded as an obligation, then it is not appropriate to receive a wage in return for it, but if custody is considered a right, it is possible to receive wages for custody and there is a clear position in Iranian criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-custodial parent
  • custody in Iranian law
  • custody in American law
  • custody compensation
  • legal responsibility
  • criminal responsibility
CAPTCHA Image