فرض قانونی «ثروت غیرقابل توضیح»؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.8784.2352

چکیده

این مقاله به بررسی اماره قانونی نسبتاً جدیدی با عنوان Unexplained Wealth Orders (UWRs) می پردازد که می‏توان آن را معادل دارایی یا«ثروت غیر قابل توضیح» دانست. به موجب این فرض قانونی که در برخی کشورها از جمله انگلیس پذیرفته شده، شخص به موجب دستور دادگاه ملزم می‏شود درباره منشأ قانونی ثروت و دارایی های خود - که به توجه منابع مالی شناخته شده و قانونی وی هنگفت محسوب می‏شود – توضیح دهد؛ در غیر این صورت فرض می‏شود که این اموال و دارایی ها نامشروع است و باید استرداد شوند.

مقاله به روش توصیفی‏– تحلیلی و با استناد به قوانین و رویه قضایی نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی برخی روایات موجود، در جهت پذیرش و توسعه این نهاد در نظام حقوقی ایران استدلال می‏کند و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش به ویژه رویه قضایی دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی، نشان داده است پذیرش این فرض می‏تواند یکی از گامهای مؤثر در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal presumption of "unexplained wealth"; comparative study of English and Iranian legal systems

نویسنده [English]

  • seyyede omolbanin Hoseini
department of law. faculty of law. university of Qom. Qom.Iran
چکیده [English]

This article examines a relatively novel legal presumption called "Unexplained Wealth Orders" (UWRs). According to this legal rebuttable presumption that is accepted in some countries, including England, a person is required by court order to explain about the legal origin of his wealth and assets - which is considered as extraordinary wealth, with regards to his/her known and legal income; otherwise, it is assumed that these properties and assets are illegal and must be restituted.

This article argues for the adoption and development of this assumption in Iranian legal system in a descriptive-analytical study, citing the laws and judicial procedure of Iranian legal system, as well as examining some Hadiths.

According to the data and findings of the present research, especially the jurisprudence of Special courts of Article 49 of the Iranian Constitution, it has been stated that accepting this assumption could be one of the effective steps to fight against economic corruption

کلیدواژه‌ها [English]

  • fight against economic corruption
  • civil law capacities
  • Rebuttable presumption
  • unexplained wealth
  • Special courts of Article 49 of the Iranian Constitution
CAPTCHA Image