انتقال دولت؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22091/csiw.2023.9413.2422

چکیده

انتقال دولت فرایندی مهم در هر نظام مردم‌سالار است که در جریان آن بخشی از قدرت سیاسی کشور که در اختیار قوه مجریه است، از دولتی که مدت قانونی‌اش روبه‌اتمام است به دولت جدید منتخب منتقل می‌شود. این فرایند در نظام‌های حقوقی مختلف دارای تفاوت‌هایی است که آثار و پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد. در جریان انتقال دولت در ایران، معمولاً به دلیل انتخاباتی شدن فضای کشور، بی‌انگیزگی مدیران به دلیل نزدیک‌شدن به پایان مدیریت، عدم ارائه صحیح و به‌موقع خدمات توسط کارمندان به دلیل بلاتکلیفی و ضعف نظارت و... اصل استمرار خدمات عمومی با اختلال مواجه شده که نارضایتی و بلاتکلیفی عمومی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و تطبیق نظام حقوقی حاکم بر انتقال دولت در دو کشور ایران و آمریکا، به دنبال پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی آمریکا چه راهکار و فرایندی برای انتقال بهینه دولت پیش‌بینی نموده و آیا می‌توان از آن برای بهبود و کاهش مشکلات این فرایند در نظام حقوقی ایران استفاده برد؟ بررسی‌ها نشان‌دهنده وجود قانون مختص انتقال دولت در آمریکا و نیاز به ایجاد قانون جامع و همه‌جانبه‌نگر با نگاه دقیق حقوق عمومی، جهت نظام‌مندشدن این فرایند از زمان شروع واقعی آن یعنی اعلام غیررسمی نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تا انتصاب مدیران مختلف دولتی در ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Government transition; A comparative study in the legal system of Iran and America

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Zaboli zavareh 1
 • Alireza Dabirnia 2
 • Soudeh Shamloo 3
1 Department of Public and International Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.
3 Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Government transfer is an important process in any democratic system, during which part of the country's political power, which is in the hands of the executive branch, is transferred from the government whose legal term is about to expire to the newly elected government. This process has differences in different legal systems that lead to different effects and consequences. During the transition of the government in Iran, usually due to the election of the country, the lack of motivation of managers due to approaching the end of management, the lack of correct and timely service delivery by employees due to uncertainty and weak supervision, etc.the principle of continuity of public services has been disrupted.which leads to public dissatisfaction and uncertainty. The present research, with descriptive-analytical method and applying the legal system governing the transfer of government in the two countries of Iran and the United States, seeks to answer the question of what solution and process the American legal system foresees for the optimal transfer of government and whether it can be used to improve And reducing the problems of this process in Iran's legal system?Investigations show the existence of a law specific to the transfer of government in America and the need to create a comprehensive and comprehensive law with a strict view of public rights, in order to systematize this process from the time of its actual beginning, i.e. the informal announcement of a candidate for the presidential election to the appointment of various government managers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • government transition"
 • Iranian legal system"
 • American legal system"
 • ؛,"
 • Continuity of public services"
 • ؛ ,"
 • General dissatisfaction "
CAPTCHA Image