قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه بجنورد

2 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه ملایر

10.22091/csiw.2024.8551.2321

چکیده

قتل‌های ناموسی به قتل‌هایی گفته می‌شود که در بستر روابط خانوادگی ارتکاب می‌یابد. در اغلب موارد بزه‌دیدگان این قتل‌ها زنان و مرتکبان نیز مردانی هستند که با ادعای دفاع از ناموس و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل می‌شوند. باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به خطای بزه‌دیدگان است موجب شده مرتکبان این قتل‌ها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه مرتکب و بزه‌دیده، انگیزه و روش ارتکاب این قتل‌ها موجب شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانه‌ای بیشتری داشته باشد. از این‌رو در دو دهه گذشته و به‌ویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می-دهد که در نظام‌های کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتل‌ها اتخاذ شده است: در حالی که در نظام‌های غربی مانند انگلستان، آمریکا و آلمان تمرکز بر کاهش دامنه پذیرش دفاع فرهنگی است، نظام‌های اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیل‌گر و تشدید مجازات‌ها تأکید دارند. در ایران در فقدان تدابیر اختصاصی برای مقابله با اینگونه قتل‌ها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، می‌توان قوانین موجود را در نقش‌های تسهیل‌کننده، تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتل‌ها بررسی کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن پرداختن به جوانب مختلف قتل‌های ناموسی و ویژگی-های آن‌، رویکرد نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران نسبت به این قتل‌ها را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Honor Killings and a Comparative Study of its Representation in Western, Islamic and Iran Criminal Systems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Moghaddasi 1
  • Mehrangiz Roustaie 2
1 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, University of Bojnord
2 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Malayer University
چکیده [English]

Honor killings are murders that committed in the context of family relationships. The victims of these murders are women and the perpetrators are men who commit murders claiming to defend their honor. The perpetrators' belief that committing honor killings is a proper response to the victims' mistakes. Therefore, it has caused the perpetrators of these murders not to feel remorse and to commit the murder in violent forms without resorting to concealment. Comparative studies show that in legal systems, various measures have been taken to reduce the number of such murders: while in Western systems such as Engalnd, America and Germany the focus is on reducing the scope of acceptance of cultural defense, in Islamic systems such as Pakistan and Jordan the elimination of mitigating are emphasized. In the Iran, in the absence of specific measures to deal with this type of murder, which results from its non-recognition in a separate category from general murder cases, the existing laws can be examined in facilitating, prescribing and passive plans in the occurrence of these murders. This article tries to use a descriptive-analytical method to deal with the different aspects of honor killings and to examine the approach of different legal systems to these murders with a comparative view of Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Forced Marriage"
  • Domestic Violence"
  • Victimized Women"
  • Honor Killings"
  • , "
  • Western and Islamic Criminal Systems"
  • &emsp
CAPTCHA Image