صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رویارویی با چالش تابعیت مضاعف متهمان؛ با تأکید بر مورد رهبر کره شمالی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه حضرت معصومه(س)

10.22091/csiw.2024.9018.2383

چکیده

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین‌المللی می‌پردازد مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت‌های عضو این دیوان باشد. این در حالیست که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش‌بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی‌کند اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می‌کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت همزمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت‌های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمة افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت‌های متبوع آنها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی اثبات می‌کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه‌اش می‌تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین‌الملل برای احراز تابعیت وجود دارد به نحوی عمل نماید که هم مانع بی‌کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت‌های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آنها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of the International Criminal Court in Facing the Challenge of the Accused's Dual Nationality; With an Emphasis on the North Korean Leader

نویسنده [English]

  • Seyed Hesamoddin Lesani
Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

According to the statute of the International Criminal Court (ICC), one of the cases of jurisdiction of the ICC as a judicial court which tries the international criminals, is when the accused is a national of member states of the court. While the statute of the court does not provide a solution to verify the nationality of the accused, this issue does not pose a problem for those with single nationality. However, considering the increased number of people with dual nationality in the world, this issue reveals the absence of the statute when an accused has dual nationality with one of the member states and a non-member state of the court. Due to the fact that non-member states of the court are against the trial of their nationals in this court, the manner of determining the competence of the court to try people of two or more nationalities has legal importance. The importance of this discussion was augmented with the proposal to prosecute the leader of North Korea in the ICC (despite the non-membership of this state) by some non-governmental organizations citing his South Korean nationality (a member state of the Court) in 2016. In this article, the author proves despite the silence of ICC statute, the court can, according to the approaches that exist in international law to establish nationality, act in a manner that prevents impunity and, respecting the sovereignty of non-member states, and also the prosecution of their nationals without providing solid legal evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple، Nationality، International، Criminal، Court
CAPTCHA Image