مبانی فلسفی و حقوقی مفهوم حجاب در سیر تحول غرب و اسلام

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی

2 عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد تهران شمال

10.22091/csiw.2024.10417.2506

چکیده

زمینه فلسفی و حقوقی حجاب و بازتاب آن در قالب یک نظریه اجتماعی و حقوقی، طیف وسیعی از تجربیات انسانی را به دنبال دارد. در این میان تطبیق موضوع ادیان و حجاب و ارتباط حجاب با دین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبانی فلسفی حجاب در اندیشه فیلسوفانی چون دو بوآ و فانون، رویکردی متفاوت و از لحاظ نظری سازنده‌ و موثرتر نسبت به این مقوله دارد. در این قرائت، حجاب ، به مثابه نماد و فرهنگ مادی ، به عنوان ماخذ و منبعی برای نظریه پردازی اجتماعی تلقی می شود که زمینه ساز حقوق مربوط به حجاب در یک جامعه است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شد تا مبانی مفهوم فلسفی و حقوقی حجاب در سیر تحول غرب با اسلام با روش توصیفی- تحلیلی مورد قیاس و بررسی قرار گیرد و چالش های در پیش رو در این خصوص، از نقطه نظر فلسفی و حقوقی بحث گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal -Philosophical Foundations of the Concept of Hijab (Veil) in Evolution of the West and Islam

نویسندگان [English]

  • Sima Hatami 1
  • Fathollah Rahimi 2
1 دانشگاه آزاد اسلامی.واحد تهران شمال
2 Faculty board of the Department of Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The legal philosophical background of hijab(veil) and its reflection in the form of a social and legal theory follows a wide range of human experiences. Besides, the reconciliation of religions and hijab(veil) and the connection between hijab and religion is of particular importance. Philosophical foundations of hijab in the thought of philosophers such as Du Bois and Fanon have a different and theoretically more constructive approach to this category. In such account, the hijab, as a symbol and material culture, is highly considered as a source for social theorizing, which is the basis of the rights related to the hijab in a society. In the present article, an attempt was made to compare and analyze the foundations of the philosophical concept of hijab in the evolution of the West and Islam with a descriptive-analytical method, and to discuss the upcoming challenges in this regard from a philosophical and legal point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hijab
  • veil
  • philosiphy
  • feminism
  • Fanon Du Bois
CAPTCHA Image