استثنائات «اصل عدم مداخله» در حقوق بین الملل با بررسی موردی مداخله در عراق

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

10.22091/csiw.2024.10339.2498

چکیده

یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا بر دلایلی مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمانهای بین المللی و رابطه این دو است. نتیجه نیز چنین شده که با وجود اینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروههای شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

استثنائات «اصل عدم مداخله» در حقوق بین الملل با بررسی موردی مداخله در عراق

نویسندگان [English]

  • Ali Shia Ali 1
  • Sudabeh Bagherzadeh 2
  • Vahid Zare 3
1 Assistant Professor, Department of jurisprudence and law, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
چکیده [English]

یکی از مهمترین اصول حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله در امور کشورها به صورت نظامی یا غیرنظامی است. مطابق این اصل هیچ دولتی حق ندارد در امور کشوری دیگر دخالت کند. البته این اصل استثنائاتی هم دارد که در صورت تحقق شرایطی، مداخله در کشوری بنا بر دلایلی مجاز و مشروع قلمداد می شود. موضوع این مقاله بررسی ماهوی اصل عدم مداخله و استثنائات آن، به ویژه دعوت به مداخله از سوی کشوری خاص از دولتی خارجی یا سازمانهای بین المللی و رابطه این دو است. نتیجه نیز چنین شده که با وجود اینکه اصل عدم مداخله اجازه مداخله در کشورهای دیگر را نمی دهد، اما در صورت وجود این استثنائات (به ویژه دعوت به مداخله) این مداخله مشروعیت می یابد. موضوع دیگر نیز بررسی موردی مداخله در عراق به ویژه پس از ظهور گروهک داعش و دیگر گروههای شورشی و سیاست راهبردی کشورها در این موضوع از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عدم مداخله
  • استثنائات
  • دعوت به مداخله
  • اصل
  • عراق
CAPTCHA Image