اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیار، گروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/hshobeiri
shshobeiriyahoo.com

سردبیر

عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com
0000-0002-0476-3473

اعضای هیات تحریریه

علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی، حقوق قضایی استاد، گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/ar/~bariklou
bariklouut.ac.ir
0000-0002-9830-8710


زندگی نامه

علیرضا باریکلو / نام پدر : محمد ابراهیم /  ت ت /1342 : محل تولد : اراک  / ش ش:  4078
تحصیلات حوزوی :
سال ورود به حوزه :  متفرقه   /59 سال شروع به درس خارج: 72
اساتید اصلی حوزه:
1. استاد نکونام /  فقه /  مکاسب/  68 تا71
2. استاد خسرو شاهی  / اصول  / کفایه/  68 تا71
3. آیت الله وحید خراسانی  / خارج فقه/  81 تا 72
4. آیت الله فاضل  / اصول/  74 تا 72
طرح‌های جدیدی که ارائه کرده‌اید:
1. تغییر جنسیت  / روشن شدن موضوع و حکم   / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
2. قلمرو مفهومی احوال شخصیه  / تبیین قلمرو مفهومی موضوع  / یک سال  / دانشگاه تهران ـ پردیس قم / 2000000 / شخصی
سفر به کشورهای خارجی:
1. عربستان  / زیارتی/  چهار نوبت،4 ماه
2. عراق  /  زیارتی / دو نوبت،15 روز
3. سوریه  / زیارتی / یک هفته
4. ترکیه / زیارتی / یک هفته
راهنمایی، مشاوره، داوری، نظارت، تدریس و ... :
1. دنشگاه آزاد اسلامی  / تدریس / دو ترم  76 تا 75
2. تخصصی قضاء  / تدریس / چهار ترم  84  تا81
3. پردیس قم  / تدریس 84 / تا 75
کتب:
1. مسئولیت مدنی / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / درحال مذاکرات برای چاپ / یک جلد
2. حمایت‌های حقوقی از اشخاص / حقوق / تالیف / فارسی / فردی / یکی از دانشگاه‌ها در حال بررسی / یک جلد
مقالات:
1. قرارداد عدم تجارت / حقوق / تالیف / فارسی / نشر : مفید
2. جبران خسارت بدنی / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش61  /سال 1382
3. شرط ضمان امین / حقوق / تالیف / فارسی / مطالعات اسلامی ، ش67   / سال84
4. آثارحقوقی تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / مدرس ، ش3   / سال 83
5. آورده غیر نقدی در شرکت تجاری / حقوق / تالیف/  فارسی / مجله مجتمع آموزشی عالی ، ش5  / سال 1379
6. ضمان معلق / حقوق / تالیف / فارسی / مجله مجتمع آموزش عالی، ش10  /سال 1380
7. قرارداد عدم ازدواج / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش2  / سال 1381
8. اقرار تاجر ورشکسته / حقوق / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش3  / سال 1382
9. ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش4  / سال 1382
10. از وضعیت اضطرار طرف قرارداد / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی ، ش4  / سال 1382
11. وضعیت تغییر جنسیت / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش5  / سال 1382
12. معاملات خارج از حدود اختیارات مدیر / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش6   / سال 1383
13. قلمرو احوال شخصیه / حقوق / تالیف / فارسی / اندیشه‌های حقوقی، ش8  / سال/ 1384  آماده چاپ

میر قاسم جعفرزاده

حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

enlaw.sbu.ac.ir/~m-jafarzadeh
m-jafarzadehsbu.ac.ir


دکتر میرقاسم جعفرزاده

[دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شفیلد انگلستان]

دکتر میرقاسم جعفرزاده در سال ۱۳۶۷ موفق به اخذ لیسانس رشته حقوق از دانشگاه تهران گردیدند و متعاقب آن در سال ۱۳۷۰ مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی را از دانشگاه شهید بهشتی تهران دریافت نمود. بنا به علاقه وافر به رشته حقوق تجارت بین الملل و فقدان این رشته دانشگاهی در ایران به انگلستان مهاجرت نموده و در سال ۱۳۷۲ مدرک کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و متعاقب آن در سال ۱۳۷۷ مدرک دکترای حقوق تجارت بین الملل را از دانشگاه شفیلد انگلستان اخذ نمود و پس از بازگشت به ایران به عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در آمد. دکتر جعفرزاده در سال ۱۳۷۷ واحد درسى حقوق مالکیت فکری را برای اولین بار در کشور و در دانشگاه شهید بهشتی تهران ارائه داده و در نهایت موفق گردیدند با کمک همکاران، این رشته مستقل دانشگاهی را در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی بنیان نهند. ایشان مدیریت امور حقوقی و قراردادی شرکت های دولتی و خصوصی و بین المللی زیادی را (نظیر ایران خودرو در پرونده پژو و تندر ۹۰ ، وزارت دفاع ، نفت و شرکت های بین المللی حوزه انرژی و ...) عهده دار بوده اند و در حال حاضر مدیریت دپارتمان حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت را در موسسه حقوقی پایاداد بر عهده دارند.

محمود حکمت‌نیا

حقوق خصوصی استاد تمام، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

en.iict.ac.ir/mahmud-hekmatnia/
mh.hekmatniayahoo.com

ابراهیم عبدی‌پور فرد

حقوق خصوصی استاد تمام، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/eabdipour
drabdipouryahoo.com
0000-0001-6340-9733

احمد دیلمی

حقوق خصوصی، فلسفه حقوق و اخلاق دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/adeylami
ahmad.deylamigmail.com
0000-0002-4538-6969

مصطفی فضائلی

حقوق بین‌الملل دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mfazaeli
m-fazaeliqom.ac.ir
0000-0002-5018-2418


مصطفى فضائلی محل تولد : گلپایگان شهرت تابعیت : ایران تاریخ تولد : 1339/1/1 زندگینامه علمی در شهرستان گلپایگان دوران مدرسه را گذراندم و در رشته علوم تجربی در سال 1359 با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شدم، این سالها با تعطیلی دانشگاهها مصادف بود پائیز همان سال به خدمت سربازی رفتم در سال 1361 با پایان خدمت حضور داوطبانه خود را در جبهه‌های نبرد علیه تجاوز رژیم بعث عراق به میهن عزیز اسلامی ادامه دادم، سال 1362 وارد حوزه علمیه قم شدم و دروس سطح را در مدرسه امام خمینی و رضویه گذراندم، همان سال در آزمون ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 2 پذیرفته شدم. و در سال 1372 با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. در آزمون اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکتری در مجموعه حقوق رتبه اول را کسب کردم، اما به دلایلی موفق به اعزام نشدم. دروس سطح حوزه را درسال1370 به پایان رساندم و ازآن سال در درس خارج فقه آیت الله وحید خراسانی شرکت می‌کردم. این دوره تا 1377 ادامه داشت درکنار آن از سال 1371 با مرکز مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی) و ساختار منطقی اندیشه سیاسی ترجمه چند کتاب از جمله: تحولات حقوقی جهان اسلام، تاریخ شیعه در هند، و ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام بوده که به چاپ رسیده است. در سال 1377 در آزمون پذیرش دانشجویی دکتری در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و در سال 1384 با درجه عالی فارغ التحصیل شدم. در سال 1381 به عنوان دانشجوی نمونه کشوری شناخته شده و از دست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لوح تقدیر و جایزه دریافت کردم. از آغاز سال تحصیلی 76- 1375 به عضویت هیئت علمی دانشگاه قم در آمدم. مقالاتی چند نیز ترجمه و تالیف کرده‌ام که در مجلات مختلف حقوقی مانند حکومت اسلامى، نقد و نظر، پژوهشهای علوم اسلامى، مجله حقوقی (دفتر حقوق اسلامی) به چاپ رسیده است. همچنین در همایش حقوق زن و دانشگاه مازندران (1382 اسفند) مقاله و سخنرانی ارائه کردم که تقدیر نامه و جایزه دریافت نمودم، در همایش بررسی فقهی حقوقی شهادت طلبی (1382 تابستان) سخنرانی داشته‌ام که از شبکه چهار سیما طی دو قسمت پخش شده است. تا کنون دو سفر علمى خارج از کشور(هلند و آلمان در سالهای 2001 و 2004 داشته‌ام) که هر کدام حدود دو ماه بوده است. در حال حاضر کتاب داد رسی عادلانه از اینجانب در دست انتشار است. طرحهایی در زمینه داد رسی عادلانه در اسلام و حقوق بین الملل، و «اصل حکومت قانون در دولت اسلامی» در دست مطالعه دارم.

عباس قاسمی حامد

حقوق خصوصی استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

enlaw.sbu.ac.ir/~gh-hamed
gh-hamedcc.sbu.ac.ir

عباس کریمی

حقوق خصوصی، حقوق قراردادها استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir


سوابق:

سید باقر میرعباسی

حقوق بین‌الملل استاد، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

lawpol.ut.ac.ir/en/~mirabbasi
rosi_mirabbasiyahoo.com
0000-0003-2086-9646

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نبیل مهدی الذبحاوی

حقوق خصوصی استاد کامل، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ملی مالزی، سلنگور دارالاحسان، مالزی

ukmsarjana.ukm.my/main/lihat_profil/SzAyMzU1OA==
althabhawiukm.edu.my
0000-0003-3079-5783


althabhawi@gmail.com

مشاور نمایه سازی

علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
02161117669
0000-0003-0877-1566