1. بررسی حق برکناری مقامات منتخب توسط مردم در نظام های حقوقی

زهرا عامری؛ سید احمد حبیب نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5782.1876

چکیده
  حق برکناری یا بازخوانی مقامات منتخب توسط مردمRecall) )به معنای حق مردم در برکناری مقامات منتخب پیش از پایان دوره تصدی پستشان است که به عنوان یک رویه مبتنی بر دموکراسی مستقیم مورد توجه برخی نظام‌های حقوقی- سیاسی قرار گرفته‌است.دشورای هماهنگ‌سازی میان روش بازخوانی با نهادهای مؤثر دموکراسی غیرمستقیم یکی از دلایلی‌است که باعث شده این ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی همه پرسی خوب با تاکید بر قانون جامع همه پرسی

سید احمد حبیب نژاد؛ سمیرا خویینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.5015.1697

چکیده
  سید احمد حبیب نژاد(استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران( a.habibnezhad@ut.ac.ir)سمیرا خوئینی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران) ههمه‌پرسی به مثابه ابزارمستقیم اعمال حق بر تعیین سرنوشت و مشارکت شهروندان، همیشه مورد توجه بوده است. اما پرسش مهم آن است که معیارها و استانداردهای یک "همه‌پرسی خوب" -به عنوان آیینه ...  بیشتر

3. مالکیت خصوصی در میانه همگرایی و واگرایی اندیشه های حقوق طبیعی و فقه امامیه

روشنک صابری؛ سید احمد حبیب نژاد؛ رحیم پیلوار

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 173-202

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2020.4282.1556

چکیده
  وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو­ع­ دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه­داران این امر می­ باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت ...  بیشتر

4. نقش مشارکت مردم در وضع مقررات شهری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق غرب و ایران

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.4478.1586

چکیده
  حق تعیین سرنوشت می تواند ابعاد مختلفی را به همراه داشته باشد از جمله در ساحت محلی و در نقشی که شهروندان می توانند در مقررات­ گذاری­ های محلی-شهری برعهده داشته باشند. این پژوهش سازوکارهای های مشارکت شهروندان در روند مقررات­ گذاری از نقطه­ نظر شوراهای محلی را مورد بحث قرار می­ دهد و با استفاده از مطالعات تطبیقی، مصادیق و مدل­های ...  بیشتر

5. تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه

سید احمد حبیب نژاد؛ محمد صالح تسخیری

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2018.1664.1141

چکیده
  کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی به­ویژه «تقنین مشترک» می‌باشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بین‌المللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار ...  بیشتر