نویسنده = اکرم آقامحمدی
حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 255-282

10.22091/csiw.2021.6260.1957

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان


بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 77-98

10.22091/csiw.2015.745

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی