1. رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن

محیا صفاری نیا

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 25-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3695.1464

چکیده
  سازمان همکاری اسلامی با پیشینه­ی قریب به پنج دهه فعالیت بین‌المللی و فراگیری دامنه­ی شمول اعضا از همه­­ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان‌ملل، علی‌القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی ...  بیشتر

2. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین‌المللی حقوق خانواده

محیا صفاری نیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.814

چکیده
  موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی ...  بیشتر