1. تحلیل تطبیقی حق ملاقات والد غیر حاضن با فرزند در حقوق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا

مرتضی طبیبی جبلی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 119-142

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.1770.1157

چکیده
   از جمله معضلات اجتماعی که تمامی جوامع بشری را بعد از جنگ جهانی دوم به صورت بی­سابق­ه­ای، درگیر خود کرده، معضل افزایش طلاق است. و متفرع آن، موضوع بسیار مهم و تأثیرگذار در سلامت روانی کودکان، مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با کودک است. در این مقاله در صدد این هستیم که مسأله­ی حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند را در دو سیستم حقوقی ...  بیشتر