1. رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق زن

محیا صفاری نیا

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 25-54

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3695.1464

چکیده
  سازمان همکاری اسلامی با پیشینه­ی قریب به پنج دهه فعالیت بین‌المللی و فراگیری دامنه­ی شمول اعضا از همه­­ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان‌ملل، علی‌القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی ...  بیشتر