کلیدواژه‌ها = دولت ترامپ
مسئولیت بین المللی آمریکا در شهادت سردار سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ( ویژه نامه شهادت سردار سلیمانی)، تیر 1399، صفحه 189-216

10.22091/csiw.2020.5187.1734

غلامعلی قاسمی؛ محمد ستایش پور