کلیدواژه‌ها = مسئولیت نیابتی
تحلیل مبانی و شرایط مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از فعل کارگر در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

10.22091/csiw.2023.8263.2286

میثم موسی پور


امکان سنجی مسئولیت مدنی کارفرما با مبنای مسئولیت محض در حقوق ایران و کامن لا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 339-366

10.22091/csiw.2021.6776.2051

منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه