کلیدواژه‌ها = حقوق مصرف‌کننده
بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 77-98

10.22091/csiw.2015.745

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی