1. نقش منطقه گرایی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای: با تأکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در منطقه خاورمیانه

سیده لطیفه حسینی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.810

چکیده
  فرایند منطقه‎ای شدن واکنشی به عدم توانایی الگوی دولت- ملت در دستیابی به نتایج مطلوب بوده که به تحدید حاکمیت می‌پردازد. فصل هشتم منشور ملل متحد بر نقش مؤثر ترتیبات منطقه­ای در حفظ صلح و امنیت منطقه­ای و حل اختلافات محلی از طریق این ترتیبات تأکید کرده است. در همین راستا خاورمیانه از میانه‌ی قرن بیستم، مرکز توجه جهانی به شمار می‌رفته ...  بیشتر

2. رویکرد کشورهای اسلامی حاشیه خلیج فارس به موازین بین‌المللی حقوق خانواده

محیا صفاری نیا

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 123-142

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2017.814

چکیده
  موازین بین‌المللی ناظر بر حوزه خانواده از منظر چند شاخه حقوقی مشتمل بر رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق بین‌الملل بشر قابل مطالعه است. به رغم تصور اولیه مبنی بر تحدید موازین مربوط به خانواده در چارچوب حریم خصوصی شهروندان، باید گفت حوزه مزبور متضمن موضوعات متنوعی است که با نظم و امنیت عمومی ...  بیشتر