1. مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام‌های کیفری اسلام، ایران و فرانسه

عادل ساریخانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2016.737

چکیده
  یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به ...  بیشتر