نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دلنشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

10.22091/csiw.2021.6994.2095

چکیده

قانون در راستای حمایت از طرف قراردادی که نسبت به قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با این ناآگاهی وارد معامله شده، اختیار فسخ پیش‌بینی کرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاری و عدم بررسی دقیق مورد معامله است. بررسی متون قانونی و دکترین حقوقی حاکی از آن است که سهل‌انگاری طرف قرارداد مانع از ایجاد اختیار فسخ نیست، در حالی که مصلحت حفظ استحکام معاملات مقتضی آن است که سهل‌انگاری و کوتاهی شخص دارای اثر قلمداد گردد و با تعیین معیار نوعی، در مواردی که طرف قرارداد به میزان متعارف در رابطه با قیمت واقعی، عیوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسایی حق فسخ برای وی به دلیل جهالت به قیمت و عیوب و فریب خوردن در اثر تدلیس عرضه‌کننده، پرهیز گردد. در این مقاله، به روش تحلیلی- انتقادی، تکلیف طرف قرارداد مبنی بر تحقیق و تفحص پیرامون مورد معامله، با نگاهی به متون فقهی و رویکرد نظام‌ حقوقی برخی از کشورهای اروپایی، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که در نظام حقوقی فرانسه و آلمان، در مواردی که طرف قرارداد می‌توانسته عیب را مشاهده نماید و بدان آگاهی یابد، امکان استناد به عیب مورد معامله برای برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالی که در حقوق انگلیس سهل‌انگاری طرف قرارداد سبب محرومیت شخص از طرح دعوای سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشی از قرارداد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The obligation of the contracting party regarding the price and characteristics inspection (A comparative study)

نویسندگان [English]

  • Milad Amiri 1
  • MohammadBagher Parsapour 2

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دلنشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس

2 Faculty of Law, University of Tarbiat Modarres

چکیده [English]

In order to protect the contractor who is unaware of the actual price, defects and characteristics of goods or services, the right of termination of transaction is legally recognized. But the lack of information of the contracting party is sometimes due to ignorance and lack of careful inspection. Checking the legal texts and doctrine indicates that ignorance of the contracting party does not preclude the possibility of termination that means the law is rewarding carelessness! while keeping enforcebility of transactions requires that, the right of termination dose not recognized, in cases where the the contracting party does not reseonably examine the actual price, defects and characteristics of goods or services before entering into contract. In this article, by looking at the jurisprudential texts and the approach of the legal system of some European countries, analytically and critically, the task of the contracting party to investigate before entering into contract, has been studied and the result has been obtained that in the French legal system And Germany, in cases where the contracting party was able to observe and become aware of the defect, it is not possible to break the contract, while in English law the contractor's negligence will not necessarily deprives him/her of the right to claim to have been deceived and therefore to avoid the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lesion Option
  • option of defect
  • option of fraud
  • inspection and inquiry
  • reseonable human
CAPTCHA Image