نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه پردیس فارابی تهران و مدرس دانشگاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22091/csiw.2021.6312.1965

چکیده

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی را نشان داده است. مقاله پیش رو ضمن پرداختن به رویکرد کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را جلوه می نماید.
کلید واژه ها : سازمان همکاری اسلامی، رویکرد درون گرا، کمیسیون دائمی مستقل، نقض های حقوق بشری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validating the Tendency of the Organisation of Islamic Cooperation to Take an Introspective Approach to the Field of Human Rights

نویسندگان [English]

  • seyed hasan mousavi asl 1
  • seyed ghasem zamani 2

1 PHD of tehran university

2 Faculty member, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabtabae'i University

چکیده [English]

In the 21st century, a wide range of human rights systems and their oversight bodies and institutions, to prove their determination to support human rights, usually emphasize an introspective approach to the implementation of their own human rights mechanisms, do not exclude any their members from their supervisory jurisdiction. The OIC, as a regional body, has in recent years shown a tendency to devise minimal mechanisms for the support of human rights in Islamic governments. In addition to examining the organisation's overall approach to human rights, the current article aims to examines the organisation's weaknesses and failings in observing the human rights situation in member states, and the challenges and barriers of the organization's recent tendency to become a consistent practice, to show that, despite the positive initial assessment of the organization's recent response to human rights violations, the limited scope of this practice to a limited number of states and the discriminatory approach of the organization in not responding to human rights violations by other member states, features both the political orientation of the organization and the weakness of the elements constituting the customary rule to fix the practice.


Keywords: Islamic Cooperation Organization, Introspective Approach, Permanent Independent Commission, Human Rightsviolations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "
  • Islamic Cooperation Organization"
  • Introspective Approach"
  • Permanent Independent Commission"
  • , "
  • Human Rightsviolations"
CAPTCHA Image