نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.7672.2198

چکیده

حق دسترسی به محیط زیست سالم، امروزه یکی از حق‌های مهم در گفتمان‌های رایج حقوق بشر وشهروندی است. مطابق این حق هر شخص حق دارد در محیط زیستی سالم، پاک و عاری از آلودگی زندگی نماید. شکل گیری و اهمیت یافتن این حق در فضای حقوق عمومی، حاصل تحول نحوه زیست جمعی انسان‌ها، تغییر روابط انسان و دولت با طبیعت و فراموشی نظام واره‌های اکولوژیک پیرامون خویش در فرآیند توسعه شتاب آلود بعد از انقلاب صنعتی بود. لذا این سئوال اساسی مطرح می‌گردد، که از لحاظ فلسفی- کلامی انعکاس یافته در منابع اسلامی و نیز متون جدید، شکل گیری چنین حقی برای بشریت بر چه مبانی استوار است و چگونه توجیه می‌شود. در این مقاله کوشیده شده است به برخی از ابعاد این مسئله پرداخته شود. براین اساس ابتدا ضمن تحلیل مفهومی، به مبانی فلسفی- کلامی حق بر محیط زیست خواهیم پرداخت(1) و سپس قواعد کلیِ فلسفی- کلامی این حق را از منظر حقوق اسلام مورد بررسی خواهیم داد(2). فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که حق بر محیط زیست بدون توجه به ابعاد فلسفی و نیز وضعیت متافیزیکی آن نمی‌تواند به هدف خود که تضمین محیط زیست سالم است، نائل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Theological Principles and Theories of the Right Environment: A Comparative Study of Contemporary Law and Islamic Law

نویسندگان [English]

  • Ali mashhadi 1
  • Azizi.fahimi Azizi.fahimi 2

1 Associate Professor of Public and International Law, Faculty of Law, University of Qom (Corresponding Author):

2 Azizollah fahimi, Associate Professor of Privet Law, Faculty of Law, University of

چکیده [English]

The right of access to a healthy environment is one of the most important rights in the current debate on human rights and citizenship. According to this right, everyone has the right to live in a healthy, clean and unpolluted environment.The emergence and importance of this right in the area of public law was the result of the evolution of human collective life, the change of human-state relations with nature. Therefore the fundamental question of the basis on which the formation of such a right for humanity is based and how it is justified in terms of theological reflection in Islamic sources as well as in modern texts.

In this article, some aspects of this issue be addressed. Accordingly, first we will conceptually analyze the doctrinal foundations of the right to the environment (1) and then discuss the general doctrinal principles of this right from the perspective of Islamic law (2). The basic presumption of this article is based on the grounds that the right to the environment, can not achieve their goals regardless of religious and metaphysical status to ensure a healthy environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental theology
  • Right to environment
  • Metaphysic
  • Environmetal law
CAPTCHA Image