نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

2 گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه بیرجند

10.22091/csiw.2022.7754.2217

چکیده

واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند.با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟

نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی تطبیقی صورت گرفته است نشان می‌دهد که مخالفان واکسیاسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تاکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد ، وظیفه دولت‌ها راصرفا بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ می‌کند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاش‌ها نمایند.اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تاکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح می‌نمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانت‌های اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نموده‌اند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیش‌بینی ضمانت‌های اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی می‌تواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Basics of mandatory vaccination and its sanctions in Iran and the West (with emphasis on Covid-19)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Moghaddasi 1
  • zahra ameri 1
  • ahmad khosravi 2

1 Assistant Professor , University of Bojnord

2 assistant professor/university of birjand

چکیده [English]

Vaccines play a key role in fighting diseases, especially during epidemics. One of the most important questions regarding the use of vaccines is whether citizens can be required to be vaccinated. With the spread of epidemics such as covid-19, the debate over compulsory vaccination has largely revolved around whether the creation of a public good takes precedence over the individuals freedoms.

The results of this research which has been done by comparative descriptive-analytical method show that Advocates of compulsory vaccination, citing legal principles, while defending the concept of public health as a public good and its priority over the protection of individual rights, present a variety of criminal and administrative enforcement in order to require vaccination. Many Western countries have adopted policies within this requirement by diversifying their various administrative and financial guarantees. In Iran, however, the lack of a legal system to provide adequate administrative guarantees, especially in the area of deprivation of social rights and access to public services, as well as incentive mechanisms, can be an obstacle to ensuring this public interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mandatory vaccination
  • Infectious diseases
  • Corona
  • public health
  • enforcement
CAPTCHA Image