علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
1. مطالعه تطبیقی مفهوم قراردادهای یک جانبه در حقوق انگلیس، فرانسه، فقه و ایران

نورا احسانگر؛ علیرضا یزدانیان؛ حسن بادینی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.6274.1958

چکیده
  اصطلاح قرارداد یک­جانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه­اند. اعمال حقوقی یک­­جانبه از دایره­ی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یک­جانبه در انگلیس به عقودی اطلاق می­شود که با تحقق قبولی تنها ایجاب­کننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
2. رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

عرفان باباخانی؛ هادی رستمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 31-62

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7242.2136

چکیده
  افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام‌ حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
3. التقاط پارادایمی نظام عدم اجرای تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی با فقه امامیه و حقوق فرانسه

عطالله بیگدلی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 63-96

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6364.1977

چکیده
  در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
4. درنگی در نقش ثبوتی علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب

نصراله جعفری خسرو آبادی؛ مرضیه علیمرادی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5714.1859

چکیده
  در نظام­های حقوق خارجی و اغلب اسناد بین­المللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
5. مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون ها

ابراهیم دلشاد؛ نیره سادات موجانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5713.1878

چکیده
  فراز اخیر ماده­ (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون­ عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت ...  بیشتر

علمی و پژوهشی
6. مطالعه تطبیقی مفهوم انتقال معدوم در بیع مال آینده در فقه امامیه، حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 147-182

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5146.1725

چکیده
  بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می­ تواند مال کلی فی­ الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه­ قسم دوم است. یعنی در آن­جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
7. موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه

عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 183-212

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6127.1929

چکیده
  موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می­آورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم می­کنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
8. جستاری تطبیقی در اعتبار گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 213-242

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7922.2234

چکیده
  حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می‌شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می‌توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
9. ظرفیت های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ یمن

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 243-272

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8000.2245

چکیده
  نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق­طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می­باشد. ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
10. تولید و کاربرد موشک های بالستیک در حقوق بین الملل و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران

غلامعلی قاسمی؛ عباس ایمن اسلامیه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 273-308

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.8025.2251

چکیده
  امروزه موشک ­های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری­ دهنده آن در جنگ گرم،  در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیین­کننده در بازدارندگی دفاعی محسوب می­شوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه­ ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین­ الملل ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
11. مبانی واکسیناسیون اجباری و ضمانت اجراهای آن در ایران و غرب (با تأکید بر کووید-19)

محمد باقر مقدسی؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 309-338

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2022.7754.2217

چکیده
  واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل می‌گیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش ...  بیشتر

علمی و پژوهشی حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
12. امکان سنجی مسئولیت مدنی کارفرما با مبنای مسئولیت محض در حقوق ایران و کامن لا

منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1401، صفحه 339-366

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.6776.2051

چکیده
  به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...  بیشتر