نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانش آموخته حقوق مالکیت فکری و حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ( و کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری) دانشگاه تهران- کارشناس رسمی دادگستری

10.22091/csiw.2022.7922.2234

چکیده

حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه می‌شود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها می‌توان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی به درخواست متقاضی مشاهده شده و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیش‌بینی‌نشده است. این مسائل می‌تواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبت‌کننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می‌کند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه‌های صادره نیست و به‌طور کلی گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبت‌کننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظام‌های ملی، گواهینامه‌های طرح‌های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبت‌کننده نباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative research on the validity of industrial design registration certificates

نویسندگان [English]

  • Zahra Shakeri 1
  • Zahra bahadori 2

1 ut

2 ut

چکیده [English]

In IP systems based on registration, industrial design’s protection is accompanied by certification by the registration authority. However, the scope of the performed examination of the registration authority varies and therefore the amounts of validity presumable for certificates do not follow the same rules. Unlike patents and trademarks registration systems, which have been extensively studied In different countries, from a very limited formal review to a detailed review at the request of the applicant has been observed, and the right to pre-registration protest has not been provided in many cases. These issues can create ambiguities about the scope of rights granted to the registrar and challenge the courts. Therefore, the present article concludes with a descriptive analytical method that the lack of substantive examination does not mean the invalidity of certificates issued, and in general, industrial design registration certificates have an exclusive right for the registrar as long as there is no objection, although in some National systems, industrial design certificates based on the declaration regime may not give the registrant a negative right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity presumption of registration certifications
  • The Novelty of the industrial design
  • Industrial design
  • Registration declaration system
  • Examination system
CAPTCHA Image