نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.8139.2267

چکیده

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه‌ها و نیروهای مسلح و به‌کارگیری آنها در درگیری‌ها است که عملکرد گروه‌هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می‌دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله‌ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی شده است و در حقوق بین‌الملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است. اسناد بین‌المللی جهت تضمین حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه دولت‌ها را به جرم‌انگاریِ به‌خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نموده‌اند. از این‌رو در نوشتار فرارو به روشی توصیفی تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی، افغانستان، سوریه و عراق در مواجهه‌ی با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد این کشورها با الهام از مقررات بین‌المللی و به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به جرم‌انگاری در این زمینه مبادرت نموده‌اند. مقررات سوریه استخدام کودکان، و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگیری‌های مسلحانه به عنوان بزه توصیف نموده‌اند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است. در مقررات کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازات‌هایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است، اما در عراق تاکنون کیفر معینی در این زمینه تعیین نشده و بر خلاف اصل قانونمندیِ مجازات تصمیم‌گیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The recruitment and use of children for armed conflict in Southwest Asia and its criminalization in the legal systems of Afghanistan, Syria and Iraq in comparison with international documents

نویسنده [English]

  • Ruhollah akrami

Associate Professor, Faculty of Law, Qom University

چکیده [English]

One of the most important harms of armed conflict, especially in Southwest Asia region, is the recruitment of children into groups and the armed forces and their use in conflicts, which the actions of groups such as ISIS, the Taliban and The Saudi Arabian-led aggression coalition in Yemen clearly shows this. Such treatment of children constitutes a violation of the rights recognized for them in human rights and humanitarian law instruments, and International Criminal Code stipulates the need to punish perpetrators. International instruments have required governments to criminalize the recruitment and use of children for armed conflict in order to guarantee their rights. Therefore, in the present study, the position of three legal systems in the region of Southwest Asia, Afghanistan, Syria and Iraq in dealing with this issue has been studied with a descriptive-analytical method. The findings of the Research indicate that these countries, inspired by international regulations and especially the statute of International Criminal Court, have criminalized this field. Syrian law on the recruitment of children, and the laws of Afghanistan and Iraq in addition, describe their use in armed conflict as a crime, which has been identified as a war crime in Afghanistan and Iraq. Criminal regulations of Afghanistan and Syria hve imposed penalties such as imprisonment and fines for this crime, but in Iraq so far no specific punishment has been determined in this regard, and contrary to the principle of legality of crime and punishment, the decision in this case is left to the judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed conflicts
  • the recruitment and use of children in hostilities
  • Protection of children in conflicts
  • Southwest Asian countries
  • International Criminal Law
CAPTCHA Image