نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

10.22091/csiw.2022.6323.1968

چکیده

خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنان چه اجبارمتعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرار در طول یکدیگراند در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیربوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study of termination of contract as a remedy in Islamic law and International documents

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi masoumi 1
  • mohammad salehimazandarani 2

1 استادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

2 associate professor of law at the university of qom

چکیده [English]

termination of contract is one of the remedies or guaranteeing breach of contract that the obligee can choose it. In the present article using a descriptive-analytical method based on library tools This remedy is foreseen in Imamiyah jurisprudence, Iranian law, and international documents. Therefore, it is a common remedy. But there are differences in Islamic law and international documents in this area According to the well-known jurisprudence of the Imamiyah, with the possibility of requirement to Performance of obligation the obligee will not have the right to terminate the contract In Irans law, following the well-known jurisprudential opinion, the obligee must first request the Performance of the obligation, and if coercion is not possible, he has the right to terminate the contract Contrary to irans law which the requirement to Performance of obligation and the termination of contract are long in international documents, the righ to requirement toPerformance ofobligation and the right to termination of contract are mutually exclusive, and the obligee is free to choose the remedy. For the termination of the contract, there is no need for a previous request to oblige the obligor toPerformance of the obligation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remedies ، Termination of contract ، Requirement to Performance of obligation ، International documents
  • Islamic Law
CAPTCHA Image