ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22091/csiw.2022.8462.2306

چکیده

حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش‌فرض تمامی حقهایی است که برای انسان به رسمیت شناخته می‌شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیتهایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده‌اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می‌دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموارکرده‌اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاههای لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prohibition of Death penalty and legitimacy of abortion, an unjust and contradictory approach to the right to life

نویسنده [English]

  • hosein javan arasteh
هیئت علمی
چکیده [English]

The right to life is the first natural human right that is respected in all legal systems and is essentially the presupposition of all rights that are recognized for human beings, and it is necessary to accept restrictions on the factors that deprive this right.

This article with the aim of examining the extent to which human rights instruments adhere to this fundamental right, with an analytical-critical approach, the position of international human rights instruments on "death penalty and abortion" has been examined and it raises the question of whether these documents have taken a single position on the negative instances of the right to life.

The findings of the article show that despite the strongly contractionary approach of the above-mentioned documents on the death penalty, these documents have legally and generously paved the way for "abortion" and this paradoxical position on the right to life. Influenced by liberal and feminist views, it is in clear opposition not only to religious values but also to moral values and legal norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Fundamental Rights
  • Right to Life
  • Death Penalty
  • Abortion
  • International Documents
CAPTCHA Image