مبانی و اصول عامه عقود مستمر در مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، حقوق ایران و غرب

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حضرت معصومه

10.22091/csiw.2022.7486.2167

چکیده

توافقات حقوقی در موضوعات وابسته به زمان در قالب عقد مستمر صورت می‌گیرد که دارای کارکردی زمان‌محور است. بر اساس همین وصف تمایزات ماهوی و حکمی قابل توجهی در این عقود بوجود آمده است که گونه مستقلی از انواع عقود را مبتنی بر تحلیل‌ها و توجیهات حقوقی نمایان می‌سازد. قانون مدنی ایران تعریف مشخصی از این عقود ذکر ننموده است اما وجود مصادیق متعددی از عقود مستمر به عنوان عقود معین و نیاز به تحلیل ضوابط خاص آن‌ها، بررسی جامع این دسته از عقود را ضروری می‌سازد. این مقاله در پی آن است با اتکاء به رهیافت‌های مطالعات تطبیقی در حقوق اسلام و حقوق غرب ابتدا ماهیت دقیق عقد مستمر و نقش زمان را در مورد آن‌ها تحلیل نماید و در ادامه مهمترین تمایزات حقوقی آن‌ها را شرح دهد. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد لزوم سپری شدن زمان برای تحقق موضوع عقد مستمر، عامل تمایز و استقلال ماهوی این عقود است. تأکید بر این وصف ضرورت ضابطه‌مند کردن احکام عقد مستمر و تفاوت‌های آن با عقد فوری را توجیه‌پذیر می‌نماید. این معیار در تعیین دقیق هر نوع مصداق عقود مستمر با نام و بی‌نام کارآمدی لازم را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Basics and General Principles of Successive Contract in the Comparative Study of Islamic Jurisprudence Iranian and Western Law

نویسنده [English]

  • mohammad hosein vakili moghadam
hazrat-e- Masumeh university
چکیده [English]

Contracts about time-related matters are made in the form of a Successive Contract that has a time-based function. Based on this description, these contracts have significant substantive and legal differences, which show an independent type of contracts based on legal analysis and justifications. Iranian civil law does not specify a specific definition of these contracts, but due to the existence of several instances of Successive Contract as specific and the need to analyze their legal criteria, a comprehensive study of these contracts is necessary. Relying on the approaches of comparative studies in Islamic and Western law, this article seeks to first analyze the exact nature of the contracts and the role of time in them, and then explain their most important legal characteristic. The result of this evaluation is the explanation of the diversity of jurisprudential-legal approaches and criteria in this regard and the necessity of announcing the explicit position of the legislator. It also proves the difference in the nature and necessity of recognizing these contracts as special contracts

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gradual contract
  • temporary contract
  • term
  • instant contract
  • continuous contract
  • the time of performance
CAPTCHA Image