ملاحظات سازمان همکاری اسلامی در عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

10.22091/csiw.2023.8015.2252

چکیده

سازمان بین الدولی همکاری اسلامی که همگام با فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از مبارزات مردم فلسطین، احیای حقوق سلب ناپذیر آن ها و نیز حفظ صلح جهانی و منطقه ای شکل گرفته است، کلیه دولت های عضو را ملزم می دارد تا به اهداف این سازمان پایبند باشند. درحالی که رژیم تبعیض نژادی صهیونیستی طی سال های متمادی در تلاش بوده است تا با طرح الحاق آرام سرزمین های اشغالی، مرزهای خود را گسترش دهد و پایبندی مشخصی به حداقل حقوق تبیین شده در قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل برای مردم فلسطین قائل نبوده است، برخی دولت های عربی منطقه به عادی‌سازی روابط خود با این رژیم مبادرت ورزیده اند. مطالعة حاضر با تکیه بر شیوه‌ای توصیفی تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد حقوقی بین المللی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهبونیستی با توجه به ملاحظات سازمان همکاری اسلامی و ازمنظر حقوق بین الملل بررسی شود و از جمله به نادیده گرفتن مقررات حقوق بین الملل و الزامات منطقه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی و لزوم حمایت از مردم فلسطین توسط سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، در حیطه اهداف و الزامات سازمان پرداخته شد. در همین راستا، بایسته های ایفاء نقش موثرتر سازمان در نگاهداشت صلح و ثبات منطقه ای نیز تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provisions of Organization of Islamic Cooperation (OIC) about Normalization of Some Arab States Relations with Zionist Regime

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza tohidi 1
  • Zahra Hasanjanzadeh 2
1 Associate Professor, Department of International Law, Faculty of Law, Qom University.
2 PhD. student of International Law, Faculty of Law, Qom University.
چکیده [English]

The inter-governmental OIC, established within the framework of Chapter VIII of the UN Charter to support the struggle of Palestinian people, to empower them to attain their inalienable rights, and to ensure global and regional peace, requires all member states to ensure adherence to its principles. While the Zionist apartheid regime has been trying for many years to draw its borders by quietly planning to annex the occupied territories and does not adhere to the minimum rights of international law for the Palestinian people, some Arab States signed peace agreements to normalize their relations with Israel. The present study draws upon a descriptive and analytical approach that tries to study the international legal aspects of the normalization of some Arab State relations with the Zionist Regime, including the disregard of international law and regional requirements by Israel regime as well as the need to support the Palestinian people by other OIC member states, in terms of the provisions of the Organization. This study aimed to consider the international law dimensions of normalization of some Arab States relations, and among other things, the Zionist regime's disregard of international law regulations and regional requirements and the need to support the Palestinian people by other member States of the Organization of Islamic Cooperation and within the scope of the goals and requirements of this Organization. In this regard, the requirements of the organization to play a more effective role in maintaining regional peace and stability were also explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization of Islamic Cooperation
  • Palestine
  • Occupied Territories
  • Normalization of Relations
  • Quiet Annexation
CAPTCHA Image