حمایت‌پذیری طرح‌های لباس در نظام حقوق ادبی و هنری ایران و آمریکا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22091/csiw.2024.10223.2484

چکیده

طرح‌های لباس به‌عنوان یکی از اجزای مهم فرآیند تولید، بازاریابی و فروش آن محسوب می‌شوند که ممکن است به شکل لباس مربوط شوند یا نقش‌های روی آن را دربرگیرند. این طرح‌ها در صورت دربرداشتن شرایط مقرر در قوانین، از حقوق مالکیت ادبی و هنری برخوردار می‌شوند. در حقوق آمریکا، شرایط حمایت عبارتند از اصالت و تثبیت در یک حامل ملموس. در عین حال، در آمریکا، اعطای کپی-رایت به طرح‌های لباس، حتی در فرض تحقق شرایط حمایت، با مانع مهم کاربردی بودن پوشاک مواجه است. در حقوق ایران، با عنایت به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، طرح‌های لباس در صورت اصالت و تجسم خارجی حمایت خواهند شد. قانون ساماندهی مد و لباس، با در نظر گرفتن لزوم پایبندی به ارزش‌های اصیل جامعه و حفظ حجاب و عفت عمومی، شرط مبتنی بودن بر نمادهای ایرانی-اسلامی را برای حمایت‌پذیری طرح‌های لباس پیش‌بینی کرده است. نتایج حاصل از این مقاله، که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، حاکی از این است که قانونگذار ایرانی، حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه را بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح‌های لباس ترجیح داده است که اقدامی شایسته محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Copyrighability of clothing designs in Iranian and American literary and artistic rights systems

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Clothing designs are considered as one of the important components of the clothes production, marketing and sales process, which may be related to the shape of the clothing or include its patterns. If these designs meet the conditions stipulated in the laws, they will enjoy literary and artistic property rights. In American law, the conditions of protection are originality and fixation in a tangible medium. At the same time, in the U.S, granting copyright to clothing designs, even assuming that the conditions of protection are fulfilled, faces the important obstacle being useful. In Iranian law, according to the Law on the Protection of Authors' and Composers' Artists' Rights, clothing designs will be protected if they are original and expressed. The Law on Regulating fashion and clothing, taking into account the necessity of adhering to the original values of the society and maintaining hijab and god behaviour, has foreseen the condition of being based on Iranian-Islamic symbols for the copyrighability of clothing designs. The results of this article, written in a descriptive-analytical method, indicate that the Iranian legislator has preferred maintaining public order and good morals over protecting the rights of creators of clothing designs, which is considered a worthy action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clothing design, good behavior, author'
  • s right, public order, Iranian-Islamic culture
CAPTCHA Image