تحلیل حقوقی ماهیت موافقت‌نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره‌شمالی و عراق

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

10.22091/csiw.2024.9883.2457

چکیده

برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015 از سوی ایران و کشورهای موسوم به 1+5 منعقد و چند روز بعد توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان بحث‌ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده‌ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیرالزام‌آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیرالزام‌آور بودن برجام را تأیید می‌کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق‌های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین‌الملل می‌باشد. در واقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت‌نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تا کنون کمتر از این منظر، به برجام نگریسته شده است. در این نوشتار ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق‌های ذیربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته‌ای کره‌شمالی و عراق می‌پردازیم که به نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی زمینه‌ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Nature of JCPOA Agreement with regard to the Similar Experience of North Korea and Iraq

نویسنده [English]

  • Abdollah Abedini
Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT)
چکیده [English]

The Comprehensive Joint Plan of Action was concluded by Iran and the so-called 5+1 states in July 2015 and a few days later it was endorsed by the United Nations Security Council through Resolution 2231. Since then, debates have raged about the legal nature of this agreement. Some maintained that the JCPOA was a treaty in the sense of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, and on the other hand, the majority believed that it was non-binding. One of the reasons that confirm the JCPOA's non-binding nature is the nature of the agreement and its belonging to the cluster of bilateral or multilateral agreements in the field of disarmament in international law. In fact, this question is raised; what will be the effect of the nature of the agreement in question on the overall approach of the parties? So far, the JCPOA has been dealt with less from this perspective. In this article, while examining this feature in the light of the nature of the relevant agreements, we will compare the JCPOA with the process of denuclearization of North Korea and Iraq, which seem to be the most similar to the JCPOA in terms of history and nature, and are considered to be the empirical basis for the conclusion of the JCPOA. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Law of Treaties"
  • JCPOA"
  • Disarmament"
  • Interdependent Obligations"
  • ،"
  • Resolution 2231"
CAPTCHA Image