1. تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه

رضا سکوتی نسیمی؛ علی غریبه؛ علی جاوید

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2021.5406.1830

چکیده
  یکی از تحولاتی که در قانون مدنی کشور فرانسه در نتیجه اصلاح حقوق تعهدات در سال ۲۰۱۶ میلادی صورت پذیرفته، پیش­بینی قالب­های حقوقی مستقل  جهت انتقال تعهدات و بیان ضوابط حاکم بر آنها و از جمله تبیین وضعیت حقوقی توابع و تضامین تعهد پایه در صورت انتقال آن به اشخاص ثالث می­باشد. در حالی که این مبحث در حقوق ایران با ابهامات زیادی مواجه ...  بیشتر