1. تأثیر جنون و ازدواج مادر بر حضانت کودک در حقوق ایران: با مطالعه ی تطبیقی در حقوق آمریکا

سیدمحمدحسن ملائکه‌پورشوشتری؛ آلا سادات افقه

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 143-172

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2019.3072.1355

چکیده
  یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده­ی  1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانون­گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به ­طور یکسان حمایت ...  بیشتر