کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 255-282

10.22091/csiw.2021.6260.1957

سید محمدهادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی؛ سید محمد صالح قبولی درافشان


ماهیت نقض حقوق فکری در فقه و حقوق ایران از زوایه‌ جبران خسارت؛ با نگاهی به حقوق آمریکا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 137-174

10.22091/csiw.2020.4872.1671

مهسا مدنی؛ زهره فرخی؛ مصطفی ماندگار؛ بهنام انصافی آذر