کلیدواژه‌ها = ، &quot
مطالعه تطبیقی شرط غیرعملکردی در حقوق مالکیت فکری؛ امکان سنجی ارائه معیار واحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.10220.2483

سهیلا نورعلی؛ میرقاسم جعفرزاده


قتل‌های ناموسی و مطالعه تطبیقیِ بازنمایی آن در نظام‌های کیفری غربی، اسلامی و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22091/csiw.2024.8551.2321

محمدباقر مقدسی؛ مهرانگیز روستائی