نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

صداوسیما

10.22091/csiw.2022.7694.2204

چکیده

امروزه، فناوری آسان و ارزان جنگ افزارهای بیولوژیک به یک تهدید واقعی تبدیل شده است. این موضوع دیگر نه محدود به قلمرو افسانه‌های علمی و نه محدود به مناطق جغرافیایی خاص است. حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می‌تواند باعث ایجاد مرگ، بیماری، ضعف و بروز ترس و وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد و تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی و نظم عمومی باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن موضوع‌شناسی به بیان ماهیت و ویژگی‌های حمله بیولوژیکی پرداخته و سپس با توجه به مبانی و منابع در نظام حقوق‌بین الملل و اسلام، به تحلیل فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک می‌پردازد. از آنجایی که در دیدگاه قوانین و فقه اسلامی رعایت حقوق انسان‌ها و حق حیات و ارزش‌های اخلاقی مورد تأکید بوده و هر سلاح بیولوژیکی بر هر شکلی که باشد و افراد بی-گناه و غیرنظامی را هدف قرار دهد، استفاده از آن جایز نمی‌باشد؛ و همچنین با تعبیر سفک دماء سازگاری دارد، چرا که در حمله بیولوژیک ممکن است به ریخته شدن خون هزاران انسان بی‌گناه منجر شود و از مصادیق افساد فی الأرض است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of biological attack in the system of international law with emphasis on the Islamic approach

نویسنده [English]

  • moslem maleki

دکتری حقوق بین الملل مدرس حوزه و دانشگاه

چکیده [English]

The science, technology, and cheapness of biological weapons have become a real threat. This is no longer limited to the realm of scientific mythology, nor is it limited to specific geographical areas. Biological terrorism (bioterrorism) against individuals in a society can cause death, disease, weakness and fear in society and cause social disruption and become a threat to international peace and security and public order. The present study uses a descriptive-analytical method, while the subject matter of this phenomenon, to express the nature and characteristics of biological attack and then according to the principles and sources in the system of international law and Islam, jurisprudential and legal analysis of biological attack. Since in the view of Islamic law and jurisprudence, the observance of human rights and the right to life and moral values is emphasized and any biological weapon in any form and targets innocent and civilians, its use is not allowed; It is also compatible with the term” Bloodshed “, because in a biological attack it may lead to the shedding of the blood of thousands of innocent people and is an example of corruption on earth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological factors
  • biological attack
  • public health
  • Islam
  • International Law
CAPTCHA Image